Google Translate

สถานีวิทยุออนไลน์
ความถี่เอฟเอ็ม 98.0 MHz.จังหวัดพังงา

คลิกเพื่อรับฟัง

เกี่ยวกับวัด

เจ้าอาวาสวัด

พระมานัส ปุญญภรโณ
+คลิกอ่านประวัติท่าน

สภาพอากาศ จ.พังงา
This document is not valid!
      News Update
      ประวัติความเป็นมา
Untitled Document

ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัด

สืบเนื่องมาจากเมื่อมีภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เข้าถล่ม ๖ จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ จนเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย เป็นบริเวณกว้าง เกิดภาพฝังใจจากการผจญภัยในคลื่นยักษ์ ผู้ประสบภัยโดยส่วนมากมีประสบการณ์ที่โหดร้าย ที่ต้องเผชิญหน้ากับพญามัจจุราช แบบเฉียดตาย เหมือนฝันร้าย ที่ยังไม่มีวันจบสิ้น ภาพการตามล่าหมายเอาชีวิต ที่เป็นเกมส์ท้าเป็นท้าตาย พลาดนิดเดียวก็ต้องจบชีวิต ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ คลื่นยักษ์ราวกับมีชีวิต หลอกล่อ และเยือกเย็น เหมือนสัตว์ร้ายที่รอตะปบเหยื่อ ยามที่เหยื่อของมันแค่เพียงกระพริบตา ก็อาจเป็นอาหารอันโอชะ ของคลื่นยักษ์ได้ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้ ได้นำความโศกเศร้า ความพลัดพราก ความตาย ความบอบช้ำ ทั้งร่างกายและจิตใจแก่ผู้ประสบภัยอย่างยากที่จะประเมินได้


จากเหตุการณ์ครั้งนั้นองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การศาสนาและอาสาสมัคร ฯลฯ ทั้งจากภายในประเทศและจากนานาประเทศ ได้ร่วมระดมสรรพกำลังต่างๆ ทั้งสติปัญญา และทรัพย์สินเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจแก่ผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในนั้นคือข้าพเจ้า(พระมานัส ปุญฺญภรโณ) พระนวกะรูปหนึ่ง แห่งจังหวัดนครราชสีมา เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในครั้งนี้โดยบังเอิญ หลวงพ่อวิชาได้โทรศัพท์ขอให้ข้าพเจ้า ช่วยเดินทางมายังอำเภอตะกั่วป่าด้วยตนเอง เพราะท่านไม่อาจสามารถจะสรุปจัดสรรความช่วยเหลือตามความต้องการได้ นี้คือสาเหตุที่ข้าพเจ้าต้องเดินทางเข้ามาสู่กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว และทำให้มีการสร้างที่พักสงฆ์อภัยสมุทรขึ้น ต่อมาได้รับนิมนต์จาก คุณโยมสันติ ควรประเสริฐ ซึ่งเป็นลูกศิษย์กันมาตั้งแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เป็นพระสงฆ์ คุณสันติ ควรประเสริฐ มีความประสงค์จะมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย เพื่อจะสร้างบ้านพักถาวรให้ผู้ประสบภัยบางส่วน จึงได้นำเรื่องนี้ มาปรึกษาและขอให้ข้าพเจ้า(พระมานัส ปุญฺญภรโณ) ดำเนินการต่อ ข้าพเจ้า(พระมานัส ปุญฺญภรโณ) จึงได้ติดต่อกับพระอาจารย์วิชา ชยะธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำสำเภาทอง อ.เมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ติดต่อกับเขตจังหวัดที่ประสบภัย
หลวงพ่อวิชา ชยะธัมโม ท่านได้เมตตาดำเนินการทันที วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘ หลวงพ่อวิชา ชยะธัมโม แห่งวัดถ้ำสำเภาทอง ได้เมตตาทิ้งวัดเดินทางจากจังหวัดชุมพรเข้าพื้นที่เป้าหมาย ในวันรุ่งขึ้นมีเรื่องราวมากมายที่หลวงพ่อได้ไปพบเห็น ที่แตกต่างจากกรอบภาพของจอโทรทัศน์ โดยสิ้นเชิง